รับเดินลายผ้าสำหรับอุตสาหกรรมที่นอนทุกประเภท  
 
หมวดหมู่สินค้า
ลาย Tack & Jump
วีดีโอคลิป
ทำไมต้องเรา ?
ทำไมต้องเรา ?

    ปัจจุบัน งานบริการและสินค้าของ บริษัท เอ็คเซลเลนท์ ควิลท์ติ้ง จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่นอนอย่างแพร่หลาย เพราะเราใส่ใจ และ ให้ความสำคัญในการควบคุมคุณภาพการผลิต ในทุกขั้นตอนนอกจากนั้นเรายังคัดสรรแต่วัสดุที่ดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล มาใช้เป็นส่วนประกอบ โดยผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากให้บริการของเรา

    งานบริการ และ การดูแลลูกค้า ถือเป็นหัวใจหลักสำคัญของ บริษัท เอ็คเซลเลนท์ ควิลท์ติ้ง จำกัด เราจึงไม่เพียงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและคุณภาพของสินค้าเท่านั้น แต่เรายังให้ความสนใจในด้านบริการ ซึ่งเป็น สิ่งที่ทางเรายึดมั่นและปฏิบัติมาโดยตลอด ภายใต้แนวความคิดที่ว่า

                    "ร่วมกันพัฒนา ผลิตสินค้ามาตรฐาน บริการเป็นเลิศ ก่อเกิดความประทับใจ"

อีกทั้ง เรายังมีบุคลากรที่มีคุณภาพ ไว้คอยให้บริการลูกค้า ตั้งแต่ การให้คำปรึกษา แนะนำ รวมถึงการดูแล และ บริการหลังการขาย เพื่อตอบแทนลูกค้า ที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา

วิสัยทัศน์ & พันธกิจ

    วิสัยทัศน์

        เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กร ให้มีความเป็นเลิศทุกด้าน ทั้งการผลิตและการบริการ

    พันธกิจ

        • สร้างบุคลากรเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของบริษัท
        • เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
        • ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ให้มีประสิทธิภาพ
        • มีบริการที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
        • มีระบบการบริหาร และ การจัดการที่ดีภายในองค์กร

    คุณค่าองค์กร

        • S (Satisfaction) สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
        • A (Adaptation) การพัฒนา ปรับปรุง อย่างไม่หยุดยั้ง
        • F (Firm Company) องค์กรมีความมั่นคง มีการจัดการที่ดี
        • E (Excellent Service) เป็นเลิศในด้านการให้บริการ